Ziemia Kielecka: Szydłów — dawne mury obronne z XIV w.

Title

Ziemia Kielecka: Szydłów — dawne mury obronne z XIV w.

Date

1967

Format

Description

Kielce Land: Szydłów - former defensive walls from the 14th century