Bin lang shan xia 槟榔山下

Title

Bin lang shan xia 槟榔山下

Creator

Date

1973

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. 根据广东省话剧团同名话剧改编. 1974年连环画《槟榔山下》被选送北京全国美展,被选印于中国文化部和北京人民美术出版社出版的大型画册. Abstract: 这本连环画通过描写苦大仇深的贫农老大娘阿达妈, 为了抢救和掩护负伤的游击队侦察员小李, 英勇机智地与日伪军进行斗争的故事, 塑造了阿达妈这一英雄形象, 反映了感人至深的军民鱼水情和人民战争的无比威力, 揭示了敌人穷凶极恶的残暴罪行和穷途末路的历史命运. <br>

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

84 pages
10 x 13 cm.