Ye chuang Wohu tan 夜闯卧虎滩

Title

Ye chuang Wohu tan 夜闯卧虎滩

Creator

Date

1975

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. 根据陶泰忠小說《扬帆千里》. Abstract: 本书描写解放前夕,大兴岛船老大和解放军排长带领船队夜闯敌人封锁严密的卧虎滩,往东海前线运送武器弹药的故事.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

60 pages
10 x 13 cm.