Search the Collection

  • > Zhao Shuyou 赵述友, Zhu Gongming 朱公明, Shi Meng 史夢 (remove)
  • Subject > Farmers--China (remove)
  • Subject > Agriculture--China (remove)
  • Subject > Swine--Breeding (remove)
  • Date > 1974 (remove)
  • Publisher > Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1974. (remove)