Search the Collection

  • > Shanghai hang dao ju chuan dui gong ren chuang zuo zu 上海航道局船队工人创作组 (remove)
  • Date > 1973 (remove)