Search the Collection

  • > Shanghai hang dao ju chuan dui gong ren chuang zuo zu 上海航道局船队工人创作组 (remove)
  • Subject > Korean War, 1950-1953 (remove)