Search the Collection

  • Creator > Shanghai hang dao ju gong ren chuang zuo zu 上海航道局工人创作组 ; Cao Yongfang 曹永芳, Chen Long 陈龙 (remove)
  • Subject > Shanghai (China) (remove)

1 results