Search the Collection

  • Format > Postcard (remove)
  • Date > 1918 (remove)
  • Medium > Picture postcard (remove)
  • Creator > Kaiga Kenkyukai Insatsu Kogeisha (Kaigakenkyukai) [絵画研究会印刷工芸社] (remove)