Search the Collection

  • > Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1973. (remove)
  • Creator > "Da zhai zhan ge" lian huan hua chuang zuo zu 《大寨战歌》连环画创作组 (remove)