Search the Collection

  • > Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1973. (remove)
  • Creator > Meishan gong cheng zhi hui bu gong ren ye yu chuang zuo zu 梅山工程指挥部工人业余创作组 (remove)