Search the Collection

  • > Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1977. (remove)
  • Collection > Lian Huan Hua 连环画 - Picture Storybook (remove)
  • Subject > Han dynasty, 202 B.C.-220 A.D. (remove)
  • Publisher > Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1977. (remove)
  • Creator > Li Guangyu 李光羽 (remove)
  • Format > Book Cover (remove)
  • Subject > Women--China (remove)