Search the Collection

  • Publisher > [Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1973. (remove)
  • Subject > Guerrilla warfare--China (remove)
  • Format > Book Cover (remove)
  • Creator > 关则驹 Guan Zeju, 李昌柏 Li Changbai (remove)