Search the Collection

  • Publisher > Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1977. (remove)
  • Date > 1977 (remove)
  • Subject > Empresses--China (remove)
  • Creator > Li Guangyu 李光羽 (remove)