Search the Collection

  • > Farm life--China (remove)
  • Subject > Foreign films (remove)
  • Creator > Changchun dian ying zhi pian chang dian ying lian huan hua zu 长春电影制片厂电影连环画组 (remove)
  • Format > Book Cover (remove)
  • Date > 1972 (remove)
  • Subject > Farm life--China (remove)
  • Subject > Film adaptations--China (remove)