Search the Collection

  • > Heart--Surgery (remove)
  • Creator > Shanghai dian ying zhi pian chang gong gao 上海电影制片厂 (remove)
  • Subject > Heart--Surgery (remove)
  • Subject > Shanghai (China) (remove)
  • Collection > Lian Huan Hua 连环画 - Picture Storybook (remove)
  • Subject > Surgeons--China (remove)