Search the Collection

  • > Sanbashi (remove)
  • Collection > Kumaichi Hiraoka Postcard Collection (remove)
  • Location > Yokohama, Kanagawa, Japan (remove)
  • Subject > piers (remove)
  • Format > Postcard (remove)
  • Subject > Sanbashi (remove)
  • Subject > Yokohama (remove)