Search the Collection

  • Subject > Guerrilla warfare--China (remove)
  • Subject > Ba Lu Jun 八路军 (remove)
  • Publisher > [Shanghai] : Shanghai ren min chu ban she, [1972] (remove)