Search the Collection

  • Subject > Shanghai (China) (remove)
  • Creator > Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Jiading xian ye yu wen yi chuang zuo zu 嘉定县业余文艺创作组, Taopu gong she ye yu wen yi chuang zuo zu lian huan hua 桃浦公社业余文艺创作组连环画 (remove)
  • Subject > Communes (China) (remove)
  • Subject > Drama--Adaptations (remove)
  • Subject > Farm life--China (remove)
  • Publisher > Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975. (remove)
  • Date > 1975 (remove)
  • Format > Book Cover (remove)
  • Subject > Farmers--China (remove)
  • Collection > Lian Huan Hua 连环画 - Picture Storybook (remove)