Search the Collection

  • Location > Osaka, Japan (remove)
  • Subject > Osakajo Koen (remove)
  • Subject > Takoishi (remove)
  • Subject > parks (remove)
  • Collection > Kumaichi Hiraoka Postcard Collection (remove)
  • Format > Postcard (remove)
  • Medium > Picture postcard (remove)