Search the Collection

  • Collection > Lian Huan Hua 连环画 - Picture Storybook (remove)
  • > Shanghai shi you dian ju ye wu xuan chuan zu 上海市邮电局业务宣传组 (remove)
  • Subject > Postmasters--China (remove)
  • Creator > Shanghai Yue ju tuan "Xiang you yuan" chuang zuo zu 上海越剧团"乡邮員"创作组 ; Bao Wenjun 包文俊, Yang Ruotian 杨若天 (remove)