Joachim Lelewel 1786-1861: Uczony, Radykalny Polityk, Twórca Hasła: „za Wolnośc Waszą I Naszą”

Title

Joachim Lelewel 1786-1861: Uczony, Radykalny Polityk, Twórca Hasła: „za Wolnośc Waszą I Naszą”

Date

1971

Format

Description

Scholar, Radical Politician, Creator of the Slogan: "For Your Will and Our Will"