Di yi kou you jing 第一口油井

Title

Di yi kou you jing 第一口油井

Creator

Date

1972

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 描写大庆油田以王进喜为代表的石油工人们打出第一口油井的故事.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

26 pages
19 cm.