Te ji ying xiong Yang Gensi 特级英雄杨根思

Title

Te ji ying xiong Yang Gensi 特级英雄杨根思

Creator

Date

1972

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 1950年10月间,杨根思参加了中国人民志愿军进入朝鲜,在下碣隅里战斗中,他率领战士们跟朝鲜人民军并肩战斗,在朝鲜人民有力的支援下,打退敌人多次反扑,直到阵地上只剩下一个人时,他抱着炸药包,冲到敌群中去,消灭了敌人,坚守了小高岭,同时,自己也壮烈牺牲.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

122 pages
10 x 13 cm.