Shashiyu 沙石峪

Title

Shashiyu 沙石峪

Creator

Date

1975

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 被誉为“当代愚公之乡”的遵化县沙石峪大队,在河北省长城以南的燕山脚下. 在这里,我们看到一个“农业学大寨”的先进典型,一个“愚公移山,改造中国”的英雄形象.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

135 pages
10 x 13 cm.