Search the Collection

  • > Kara-mon, Suki-bei - Rinnoji (唐門、透塀-輪王寺) (remove)
  • Location > Tochigi-ken, Nikko-shi (栃木県日光市), Japan (remove)