25 lat polski ludowej - Informacyjna gazetka 1969

Title

25 lat polski ludowej - Informacyjna gazetka 1969

Date

1969

Format

Description

Column headings: Rocznicowe przypomnienia - Piekna nasza polska cała - Budowle socjalizmu - PZPR przewodnia siła narodu - Zbiory filatelistyczne o tematyce społecznej służą pogłębianiu uczuć patriotyzmu. ----------------------- Translation: 25 years of People's Poland - Newsletter 1969 - Anniversary reminders - Beautiful our whole Poland - Buildings of socialism - PZPR the leading force of the nation - Philatelic collections on social issues are used to deepen the feelings of patriotism