28 Rocznica wyzwolenia krakow i ziemi Krakowskiej

Title

28 Rocznica wyzwolenia krakow i ziemi Krakowskiej

Date

c. 1973

Format

Description

28 Anniversary of the liberation of Krakow and the Krakow province