Adam Mickiewicz: Największy poeta narodowy. Jego poezja stała się natchnieniem polskich patriotów

Title

Adam Mickiewicz: Największy poeta narodowy. Jego poezja stała się natchnieniem polskich patriotów

Date

c. 1971

Format

Description

Adam Mickiewicz: The greatest national poet. His poetry became the inspiration of Polish patriots