Czesława Konopka - artystka ludowa z puszczy zielonej - Muzeum Etnograficzne w Krakowie - Plac wolnica 1 - Luty - Marzec 1973

Title

Czesława Konopka - artystka ludowa z puszczy zielonej - Muzeum Etnograficzne w Krakowie - Plac wolnica 1 - Luty - Marzec 1973

Creator

Date

1973

Format

Description

Czesława Konopka - folk artist from the green forest - Ethnographic Museum in Krakow - Plac Wolnica 1 - February - March 1973