Krew życiodajnym lekiem: Zgłoś się Do Najbliższej Placówki PCK [Polski Czerwony Krzyż] Lub Stacji Krwiodawstwa

Title

Krew życiodajnym lekiem: Zgłoś się Do Najbliższej Placówki PCK [Polski Czerwony Krzyż] Lub Stacji Krwiodawstwa

Date

1972

Format

Description

Blood life-giving medicine: Report to the nearest institution of PCK [Polish Red Cross] or blood donation station