Karol Świerczewski, 1897-1947: Żołnierz Rewolucji Pażdziernikowej, Wybitny Dowódca W Walce Ludu Hiszpanskiego Z Faszyzmem, Bohater Ludowego Wojska Polskiego

Title

Karol Świerczewski, 1897-1947: Żołnierz Rewolucji Pażdziernikowej, Wybitny Dowódca W Walce Ludu Hiszpanskiego Z Faszyzmem, Bohater Ludowego Wojska Polskiego

Date

1971

Format

Description

Karol Świerczewski, 1897-1947: Soldier of the October Revolution, Outstanding Commander in the Fight of the Spanish People with Fascism, the Hero of the People's Army of Poland