Marceli Nowotko, 1893-1942: Współtwórca, I Pierwszy Sekretarz Ppr, Jednoczył Siły Polskiej Demokracji Do Walki Przeciw Hitlerowskiemu Faszyzmowi

Title

Marceli Nowotko, 1893-1942: Współtwórca, I Pierwszy Sekretarz Ppr, Jednoczył Siły Polskiej Demokracji Do Walki Przeciw Hitlerowskiemu Faszyzmowi

Date

1971

Format

Description

Marceli Nowotko, 1893-1942: Co-founder, First Secretary of the Polish Army, Unified the Polish Democracy Forces Against Hitler's Fascism