Płynność kadr źródłem wielu strat w gospodarce narodowej: Przyjęty zwolniony przyjęty

Title

Płynność kadr źródłem wielu strat w gospodarce narodowej: Przyjęty zwolniony przyjęty

Creator

Date

c. 1973

Format

Description

Staff liquidity is the source of many losses in the national economy: Accepted dismissed admitted [center image of an employment or time card]