Wieczory Wawelskie 73-74: Państwowe zbiory sztuki na Wawelu, Polskie wydawnictwo muzyczne, Państwowa Filharmonia w Krakowie

Title

Wieczory Wawelskie 73-74: Państwowe zbiory sztuki na Wawelu, Polskie wydawnictwo muzyczne, Państwowa Filharmonia w Krakowie

Date

1973

Format

Description

Wawel [Wawel Royal Castle] evenings 73-74: State art collections in Wawel, Polish music publishing, The State Philharmonic in Krakow