Guo ji zhu yi zhan shi Luo Shengjiao 国际主义战士罗盛教

Title

Guo ji zhu yi zhan shi Luo Shengjiao 国际主义战士罗盛教

Creator

Date

1973

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 罗盛教,一九三一年生于湖南省新化县松山乡桐子村的一个贫农家庭里. 一九四九年参加中国人民解放军. 一九五○年七月参加中国新民主主义青年团. 一九五一年四月参加中国人民志愿军. 在朝鲜战场上,罗盛教和朝鲜人民结下深厚的战斗情谊,一九五二年一月二日,为抢救落水的朝鲜少年崔莹英勇地献出自己年轻的生命.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

124 pages
10 x 13 cm.