Haiqing lian zhang 海青连长

Title

Haiqing lian zhang 海青连长

Creator

Date

1977

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 海防指挥部在叶子岛进行国防施工. 工程正在紧张进行时,突然发生了几件反常的事情. 连长海青与民兵们经过侦察,终于抓住了妄图破坏国防施工的阶级敌人.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

78 pages
10 x 13 cm.