Da zhan qi lao hu 大战气老虎 ; Bao feng xue zhong 暴风雪中

Title

Da zhan qi lao hu 大战气老虎 ; Bao feng xue zhong 暴风雪中

Creator

Date

1976

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. 根据"阳光灿烂"小說. Includes: 暴风雪中 (31 p.). Abstract: 包括《大战气老虎》和《暴风骤雨》两个故事. 都从不同侧面反映了石油工人的新的精神面貌,歌颂了新一代的石油工人在迅速成长.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

46 pages
10 x 13 cm.