Jiang shang di ming 江上笛鸣

Title

Jiang shang di ming 江上笛鸣

Creator

Date

1976

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 描写“长江”客轮上的女服务员提高警惕,最后发现当年杀害老大娘的凶手的故事.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

78 pages
10 x 13 cm.