Ping yuan you ji dui 平原游击队

Title

Ping yuan you ji dui 平原游击队

Creator

Date

1976

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. 根据同名电影. Abstract: 一九四三年秋,为粉碎日寇对华北抗日根据地的扫荡,游击队长李向阳带领队员们,与日寇松井部队进行了英勇机智的斗争,最终粉碎了敌人的扫荡.<br>

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

167 pages
11 x 13 cm.