Liang gen xiao bian dan 两根小扁担

Title

Liang gen xiao bian dan 两根小扁担

Creator

Date

1976

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 故事反映在学习无产阶级专政理论运动推动下,我们革命的下一代正在迅速成长,决心做铲除资本主义土壤,建筑共产主义大厦的小尖兵.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

54 pages
10 x 13 cm.