Nan hai yu gong 南海渔工

Title

Nan hai yu gong 南海渔工

Creator

Date

1973

Format

Description

"家史连环画." Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 通过老渔工张亚进的生活遭遇,愤怒控诉了旧社会,写出了渔民当家做主的喜悦心情.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

45 pages
9 x 13 cm.