Qiang du san guan 抢渡三关

Title

Qiang du san guan 抢渡三关

Creator

Date

1973

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 港驳拖轮队接到了浮运城市污水灌溉工程大型过河管的任务. 指挥沈建林在党的领导下,充分依靠群众,克服重重困难,一口气抢渡了三道“难关”,胜利完成了任务.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

96 pages
10 x 13 cm.