Along shi fu yu Xiaofeima 阿龙师傅与小飞马

Title

Along shi fu yu Xiaofeima 阿龙师傅与小飞马

Creator

Date

1974

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 小飞马由于没有摆正检验氧气瓶与帮助用户修车这两者的关系,几乎造成生产事故. 阿龙师傅与他促膝谈心,交流学习毛主席著作的体会,使他提高了认识. 使小飞马更快的成长.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

62 pages
11 x 13 cm.