Huo hong de nian dai 火红的年代

Title

Huo hong de nian dai 火红的年代

Creator

Date

1974

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. 電影連環圖. "上海电影制片厂供稿;根据上海儿童艺术剧院话剧《钢铁洪流》集体改编 ; 改编 (执笔) 叶丹, 傅超武 ; 导演傅超武, 孙永平, 俞仲英." Abstract: 故事发生在1962年这个反帝反修的火红年代.上海某钢厂接受了冶炼新钢种的任务. 在执行任务的过程中,广大革命工人抓住了暗藏的阶级敌人,炼出了争气钢,粉碎了帝修反的封锁.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

190 pages
10 x 13 cm.