Shang da xue 上大学

Title

Shang da xue 上大学

Creator

Date

1974

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 青年工人阿桂被选拔上大学了, 动身那一天, 他妈妈包饺子来庆贺. 但是阿桂的心里依然牵掛著厂里的技术革新, 大清早就跑回厂里去参加攻关. 他的行动使四周同志深受感动. 大家称讚: 这是毛主席革命教育路线的胜利, 送阿桂这样优秀工人上大学我们一百个放心.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

43 pages
10 x 13 cm.