Shui liu qing qing 水流清清

Title

Shui liu qing qing 水流清清

Creator

Date

1974

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 经过无产阶级文化大革命,老工人金阿更坚持群众路线,走工农相结合的道路,终于将厂内的一股股废水和废气,成功地化废为宝.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

78 pages
11 x 13 cm.