Shui shang jiao tong zhan 水上交通站

Title

Shui shang jiao tong zhan 水上交通站

Creator

Date

1974

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. 根据同名故事. Rev. ed. of: Jiangsu ren min chu ban she, 1973. Abstract: 本书描写1949年,我军准备渡江时,我水上交通站的工作人员,机智勇敢的巧斗敌人,在异常危险的情况下出色地完成了任务,还严惩了出卖革命的叛徒.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

93 pages
10 x 13 cm.