Wo xie er ge lai can zhan : Beijing xi si bei xiao xue hong xiao bing shi ge xuan 我写儿歌来参战 : 北京西四北小学红小兵詩歌选.

Title

Wo xie er ge lai can zhan : Beijing xi si bei xiao xue hong xiao bing shi ge xuan 我写儿歌来参战 : 北京西四北小学红小兵詩歌选.

Date

1974

Format

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

37 pages
13 x 19 cm.