You yi zhi hua 友谊之花

Title

You yi zhi hua 友谊之花

Creator

Date

1974

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 加拿大的博莱客教授, 携带了一棵玫瑰花苗来中国访问, 入境时花苗开始枯萎了. 火车站的服务员张南燕主动提出为教授护育花苗. 教授很受感动,讲了这棵花苗的不平常的来历,原来这里面有一个曲折动人的故事. 经过张南燕他们精心培育,花苗终于战胜了死亡,到第二年教授再次到中国访问时,它已经绽开着嫣红的花朵. 教授激动地邀请张南燕等一起照相留念. 故事生动地颂扬了各国人民间的友谊.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

48 pages
10 x 13 cm.