Cao tou zhan dou 槽头战斗

Title

Cao tou zhan dou 槽头战斗

Creator

Date

1975

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 这本画册, 描写饲养员王二婶在试用糖化饲料喂牲口的过程中, 受到有保守思想的队长大壮的阻挠;同时, 地主分子贾拐子也千方百计地造谣破坏. 但是王二婶得到党支部和群众的支持, 又从毛主席著作中得到鼓舞和力量. 她不怕困难, 坚持斗争. 最后, 终于帮助大壮改变了旧思想, 揭穿了贾拐子的罪恶阴谋. 用糖化饲料把牲口喂得膘肥体壮. 这个故事说明, 即使是小小的槽头, 也是个阶级斗争的战场.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

76 pages
10 x 13 cm.